کلیه متخصصین و صاحب نظران می توانند برای مشارکت بیشتر مطالب مدنظر خود را  براي ما ارسال نمایند.این اطمینان داده می شود، کلیه پیام های ارسالی به دقت خوانده شودجهت ارسال مطالب خود لطفا آن را به آدرس ايميل ذيل ارسال فرماييد تا پس از بررسي بر روي وبسايت بارگزاري‌گردد.

rbudconf.info@gmail.com