مقالات دومين همايش شهرسازي ريل پايه

1- بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي بر تقاضاي حمل ونقل عمومي با استفاده از مدلسازی سیستم هاي پويا (ايمان انصاري، حامد آشنايي)

2- توجیه فنی و اقتصادی و تعیین اولویت و نحوه اتصال ریلی شهرهای اقماری اطراف کرمان (علی غلامحسین پور، افشین احسانی، محمدرفیع بیگلری)

3- توسعۀ حمل و نقل ریل پایه پویایی سیستم های مترو، کاربری زمین، معیارهای اجتماعی و اقتصادی (سحر حسنپور)

4- طراحی نظام ارزیابی مشاوران طرحهای توسعه عمران شهری و منطقه ای جهت تقویت رویکرد شهرسازی ریل پایه (محمدپوررضا کتیگری، سعید قیسی پور، محمد پورمحمدتقی)

5- استفاده از راه آهن به عنوان زیرساختی سبز و دوستدار محیط زیست در شهرسازی ریل پایه (مطالعه موردی راه آهن شهری اروپا) (سید محمد نیک آیین ، زهرا قمری مجد)

6- بهسازی ریل در سیستم حمل و نقل شهری جهت کاهش آلودگی صوتی ایجاد شده (سید امین رضا آیتی زاده تنها)

7- ايجاد و ساختار بندي شاخص هاي موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی براساس شهر سازی ریل پایه با روش سيستم هاي معين تصميم گيري و خبره (ISM)
(رضا شیخی فر ، محمد رضا حبیبی ، رحمان معصومی)

8- مدیریت رشد کالبدی مکان های گردشگر پذیر از طریق توسعه گردشگری ریلی در استان فارس(حمیدرضا بهمن پور خالصی ، فرشاد نوریان)

9- نقش و تاثیر شهرسازی ریل پایه و حمل و نقل یکپارچه بر توسعه صنعت توریسم (مسعودغنچه زاده ، مسعودبنی اسدی)

10- ارزیابی و ملاحظات لازم جهت طراحی حمل و نقل ریل پایه شهر کرمان(علی غلامحسین پور ، افشین احسانی ، محمدرفیع بیگلری)

11- بررسی جایگاه توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی در قوانین و اسناد بالادستی کشور(مهدی استادی جعفری ، رقیه جاور)

12- تحلیل اثرات توسعه با محوریت حمل و نقل همگانی بر رفتار ترافیکی و الگوی سفر (علی ابوطالب پور، حمید سیادت موسوی، جواد هدایتی)

13- تخمین تقاضای مسافر قطار حومه ای تبریز – شهر جدید سهند تا افق 1420(نیلوفر مین باشی، فرهاد کوبن)

14- توسعه زیرسطحی شهری راهکاری برای کاهش آسیب¬های عبور ریل از شهر(اصغر مولائی)

15- ساختارشناسی شهرسازی ریل پایه(معصومه شیخ ها ، نصیبه قاسمیان بورخیلی ، ناهید خمری)

16- سنجش توزیع فضایی حمل و نقل و ترافیک شهری با تاکید بر شبکه TOD با استفاده از GIS (مطالعه موردی کرمان) (پوریا صادقی)

17- مکانیابی ایستگاه مسافری راه آهن با کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها(DEA) نمونه موردی ایستگاه راه‌آهن شهر همدان (محمدعلی عاشوری دهنه سری ، حریر صدرایی، وحید علیقارداشی)

18- بررسی تطبیقی الگوی ارتباطی میان سکونتگاه‌های قوم سبا و الگوی توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی(مهدی استادی ، رقیه جاور ، طاهره رسول خانی، مسعود جاور)

19- حرکت به سمت پایداری توسعه‏ی ایستگاههای راه‏آهن و فضاهای شهری پیرامون کریدورهای حمل و نقل ریلی (مطالعه‏ی تجارب بریتانیا) (مهدی مقیمی ، مریم علی بیگی)

20- راهکارهای کاهش آسیب های عبور ریل در کلان شهر مشهد (مهندس حسین رنجبر زنجانی ، هما اسکندری زارع)

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*