مشهد ؛دومين كلان شهر كشور ميزبان همايش شهرسازي ريل پايه

با همكاري استانداري خراسان رضوي و دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد؛ مشهد ؛دومين كلان شهر كشور ميزبان همايش شهرسازي ريل پايه   با همكاري استانداري خراسان رضوي و دانشگاه فردوسي مشهد دومين همايش شهرسازي ريل پايه با حضور معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل راه آهن و جمعي از اساتيد و صاحبنظران در اسفند ماه 94 در مشهد برگزار شد. به گزارش روابط عمومي راه آهن جمهوري اسلامي ايران؛ محسن پورسيدآقايي مديرعامل راه آهن…

Real TOD

ارائه کننده: Yoshi Nakagawa محل ارائه:   اولين جلسه کارگروه قطار حومه اي، اتاق فکر ريلي زمان:           94/11/21 حجم:            4MG دريافت فايل