برگزاری کارگاه ارائه طرح بلند مدت حمل و نقل ریلی تهران(سیسترا)

[av_textblock size=” font_color=” color=”] برگزاری کارگاه ارائه طرح بلند مدت حمل و نقل ریلی تهران (سیسترا) کارگاه ارایه طرح بلند مدت حمل و نقل ریلی تهران(سیسترا) در تاریخ ۱۰ مرداد ساعت ۱۳-۱۰ توسط مهندس حمید سیادت موسوی در راه آهن ج.ا.ا برگزار خواهد شد.