ارائه هاي سومين همايش توسعه مبتني بر حمل‌ونقل همگاني

1-سخنراني افتتاحيه  (مهرداد تقي‌زاده معاون حمل‌ونقل) 2- رويكرد توسعه TOD در راه‌آهن(نورا… بيرانوند، معاون اقتصاد حمل‌ونقل راه آهن ج.ا.ا ) 3- امكان اجراي TOD در تهران (محسن پورسيدآقايي، معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري تهران) 4- توسعه شهری و حمل‌ونقل حومه ای (حبيب اله طاهرخاني، مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد) 5- روشهاي اجرايي و تامين منابع مالي پروژه‌هاي TOD با رويكرد تجربه ي متروي تهران (محسن هاشمي، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، ري و تجريش) 6- بررسی چالش…