شهرسازی ریل‌پایه در مسیر تحقق

کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ ایران با دو ناکارآمدی بنیادین روبرو شده‌اند: خلل در روانی حرکت (Mobility) و قابلیت زندگی (Livability). البته هر دو موضوع مسائلی هستند که اکثر شهرهای بزرگِ جهان با آن روبرو بوده و هستند. نمودِ این دو ضعف کارکردی را در قالب‌های مشکل ترافیک و اتلاف ساعت‌ها وقت مردم در تردد درون شهری و اتصال به محورهای برون‌شهری، آلودگی محیط زیست به ویژه هوا، کیفیت نازل زندگی و فرسودگی بافت‌های میانیِ شهرها،…

TOD یک سیاست فراگیر توسعه شهری و منطقه ای و حتی ملی و سراسری است

همانگونه که دوستان و استادان ارجمند بیان داشته اند به موضوع TOD از جهات مختلف میتوان پرداخت که هر یک در جای خود مهم وقابل توجه است. زاویه ای که توجه اینجانب را بیشتر جلب نموده قابلیت TOD بعنوان یک سیاست فراگیر توسعه شهری و منطقه ای و حتی ملی و سراسری در پاسخگویی به نیازها و معضلات جاری و اساسی توسعه شتابان شهرنشینی در کشور عزیزمان است. شاید چنین گستره ای مد نظر یا…

تصویب سند ملی توسعه مبتنی بر حمل‌و‌نقل همگانی؛ نقطه عطفی در هماهنگی حمل‌ونقل و شهرسازی

مهرداد تقی‌زاده*: تصویب “سند ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای عالی هماهنگی ترابری” نقطه عطفی در هماهنگی حمل و نقل و شهرسازی محسوب می‌شود. شهرسازی ریل پایه، یكپارچگی حمل و نقل درون و برون شهری، Mobility ، حل مشكل آلودگى هوا، اقتصادى شدن حمل و نقل همگانى تماماً كلید واژه‌هایی است كه از ابتدای صدارت جناب آقای دكتر آخوندی در وزارت راه و شهرسازی مطرح…

شهرسازی ریل‌پایه؛ نظریه، کاربرد و بومی‌سازی

مهتا میر مقتدایی*: ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارت راه و شهرسازی طبق مصوبه‌ای تحت عنوان «قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی» در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاد. این رویداد که یکی از اهداف آن کوچک‌سازی دولت بود، موافقان و مخالفان متعددی داشت و اکنون نیز (در بهار ۱۳۹۶) مجددا بحث تفکیک دو وزارتخانه و بازگشت به شرایط پیش از ادغام در مجامع رسمی و کارشناسی مطرح شده و…