کتاب رویکرد اقتصادی توسعه حمل و نقل محور (TOD)

        توسعه حمل و نقل محور (TOD) یک الگوی جامع توسعه ای است که بر اساس استفاده از سامانه های حمل و نقل همگانی و تاثیرات آن در توسعه و اهداف دراز مدت شهرسازی حمل و نقل محور پایه گذاری می شود. بطور کلی TOD به مرکزیت و پیرامون ایستگاههای راه آهن، مترو و یا اتوبوس، در محدوده ای با مسافت قابل پیاده روی و با کاربری های گوناگون اعم از مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، تفریحی، خدماتی و فضاهای سبز طراحی می گردد. تاکید بر اصل پیاده محور بودن TOD و وابستگی کمتر به استفاده از خودروهای شخصی موجب ایمنی بیشتر در معابر، تولید کمتر گازهای گلخانه ای و آلاینده های هوا، کاهش هزینه های ساخت و ساز و گسترش شهر های سالم می شود.

       یک TOD موفق صرفاً بر مبنای تقاضای بازار شکل نمی گیرد، بلکه به موازات برنامه ریزی برای احداثمجتمع های ایستگاهی، پیش بینی فضاهای توسعه ای نیز می تواند عامل ترغیب برای تبدیل آن به TOD به شمار آید، بویژه چنانچه این عامل، توسعه مطلوب و مورد نظر سرمایه گذاران، شاغلین و ساکنین بوده و امتیاز های ویژه ای مانند تراکم های تشویقی ، کاهش یا حذف برخی عوارض و مالیاتها و تسهیل در فرایند صدور مجوزها، در مناطق ایجاد TOD برای آنان قائل شده باشد.

       هم اکنون تلاشهای مهمی با هدف بررسی راهکارهای توسعه پایدار شهری بر مبنای حمل و نقل ریلی و به منظور حل این بحران در کلان شهر ها و شهر های بزرگ کشور و بوجود آوردن نظام یکپارچه سیستم حمل و نقل برای آسایش و ارتقاء کیفی زندگی شهروندان صورت می گیرد. لذا انجام مطالعات و بررسی راهکارها و تجارب علمی و عملی برای رفع این معضل در سایر کشورها – نظیر آنچه در این کتاب گردآوری شده است- و انطباق آن با شرایط ایران می تواند مفید واقع شود.

       این کتاب شامل مباحث توسعه پایدار، مبانی شهرسازی و اصول و طراحی TOD و تحلیل های مالی و اقتصادی آن می باشد. کتاب “رویکرد اقتصادی حمل و نقل محور” برگرفته از بررسی های علمی و میدانی اساتید همکار و کارشناسان مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران طی ده سال گذشته در زمینه مطالعات TOD در پروژه های حمل و نقل بویژه مجتمع های ایستگاهی در خطوط چهارگانه قطار شهری مشهد بوده که در قالب پروژه مستقل صورت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*