جزئیات اهداف، الزامات و اقدامات مصوبه سند توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی/ تأکید بر ایجاد یکپارچگی میان توسعه شهری و منطقه‌ای با حمل‌ونقل همگانی/ بازنگری و اصلاحات سند با همراهی جامعه‌دانشگاهی

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، مصوبه شورا را درباره سند توسعه حمل و نقل همگانی اعلام کرد که بر اساس آن، معاونت حمل و نقل باید ظرف مدت دو ماه راهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی را به شورا ارایه کند و مفاد سند فوق در صورت تصویب، ملاک‌عمل سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری…

مقالات دومين همايش شهرسازي ريل پايه

1- بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي بر تقاضاي حمل ونقل عمومي با استفاده از مدلسازی سیستم هاي پويا (ايمان انصاري، حامد آشنايي) 2- توجیه فنی و اقتصادی و تعیین اولویت و نحوه اتصال ریلی شهرهای اقماری اطراف کرمان (علی غلامحسین پور، افشین احسانی، محمدرفیع بیگلری) 3- توسعۀ حمل و نقل ریل پایه پویایی سیستم های مترو، کاربری زمین، معیارهای اجتماعی و اقتصادی (سحر حسنپور) 4- طراحی نظام ارزیابی مشاوران طرحهای توسعه عمران شهری و منطقه…